KURUMSAL

YNS KONUT’un temel sermayesi güven ve dürüstlüktür. Bunların devamlılığı esastır.

Aynı zamanda üstlenilen işlerin zamanında ve söz verildiği gibi teslim edilmesi de vazgeçilmezdir.

Kalite çıtasını her zaman en üst seviyede tutan YNS KONUT dengeli büyüme sağlayabilmek için tüm yatırımlarını kendi özkaynaklarını kullanarak gerçekleştirmektedir.

VİZYON & MİSYON

Türkiye’nin güvenli, kaliteli ve çağdaş yaşam projeleri oluşturan lider markası olmak.

DEĞERLERİMİZ

• Liderlik
• Kurumsallık
• Uzmanlık
• İnsana ve Çevreye Saygı

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak hede miz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Tüm çalışanlarımız birbirlerini de birer müşteri olarak görmeli ve süreç yaklaşımı ile sürekli iyileştirmeyi esas alarak sıfır hatayı hede emelidir. Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.

Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli kârlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak sağlanabilir.

Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi’ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir. Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek YNS KONUT olarak asli görevimizdir.